zaterdag 18 juli 2009

De Vier Heilige Jaargetijden” van G. de Purucker
“ Inwijding betekent het tijdelijk één worden door zelfbewuste ervaring, met andere werelden en gebieden, en de verschillende graden van inwijding geven de verschillende trappen van vooruitgang aan of van de mogelijkheid daartoe. Naarmate de inwijdingen in verhevenheid toenemen, dringt de geest/ziel van de initiant dieper en dieper in de onzichtbare werelden en sferen door.

(...) Bereid U voortdurend voor, want elke dag is een nieuwe kans, een nieuwe poort, een nieuwe gelegenheid.

(…) dat wat de verheven initiant ten tijde van de Lentenachtevening onderneemt, is een kopie, een duplicaat, een herhaling in onze eigen kleine menselijke sfeer, van wat in feite met kosmische tussenpozen onder de goden plaatsvindt.

(…) U zult zich herinneren, dat het mystieke jaar de vier knooppunten kent van de jaargetijden, en dat deze vier jaargetijden in hun cyclus het symbool zijn van de vier voornaamste gebeurtenissen in het verloop van de inwijdingen; te eerste, die van de Winterzonnestilstand, welke gebeurtenis ook de Grote Geboorte wordt genoemd, wanneer de aspirant de god in hem tot geboorte brengt en daarmee, althans tijdelijk, in bewustzijn en gevoel één wordt; een geboorte, die in feite de geboorte van de innerlijke Boeddha is, geboren uit de geestelijke zonneluister of de geboorte van de mystieke Christos.

Dan volgt, ten tweede, de periode of ervaring van de esoterische adolescentie bij de Lentenachtevening, wanneer de aspirant, in de volle glorie van de overwinning, behaald tijdens de Winterzonnestilstand, en met de wonderbare innerlijke kracht en macht, die hem ten deel vallen die dat bereikte, de op één na grootste beproeving ondergaat die menselijke wezens kennen, en zegeviert; en dit gebeuren kan de Grote Verzoeking worden genoemd….

Dan komt ten derde, de Zomerzonnestilstand, in welke periode de neofiet of aspirant de grootste beproeving moet ondergaan en met succes doorstaan, die de mens bekend is en waarop werd gedoeld; en indien hij aldus zegeviert, wat betekent afstand doen van elke kans op individuele vooruitgang om een Heiland van de wereld te worden, dan neemt hij zijn plaats in als een van de stenen in de Beschuttingsmuur… .

Dan komt tenslotte de vierde en laatste periode van het rondwentelend mystieke jaar, de Herfstnachtevening, die misschien de meest verhevene is, maar die toch in feite niet zo heilig is als de inwijding die wij nu herdenken+ want in de inwijding van de Herfstnachtevening gaat de neofiet of aspirant door de poorten van de onherroepelijke dood en keert niet meer onder de mensen terug. (...) De Herfstnachtevening houdt eveneens ten nauwste en innig verband met het onderzoek, tijdens de riten en beproevingen van de neofiet, van de vele afwisselende en ingewikkelde mysteriën, verbonden aan de dood. Om deze en andere redenen werd zij de Grote Overgang genoemd.

Voor leden te leen uit onze bibliotheek Centrum-Assen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten